Current track

Title

Artist

Current show

SSS-Radion sähkeuutiset

6:00 am 6:10 am

Current show

SSS-Radion sähkeuutiset

6:00 am 6:10 am

Upcoming show

Pläjäys aamuun

7:00 am 10:00 am

Background

15:00 | Haastattelussa Latvian Suomen Suurlähettiläs

Kirjoittanut 05/12/2022


Tänään kello 15.00 helistelemme Latvian Suomen Suurlähettiläälle Anne Salorannalle, kyselemme miten Itsenäisyypäivän järjestelyt Latviassa sujuvat, ja onko Suomi siellä mediassa näkyvissä, mukavaa. 93,7 Mhz sss-radio.ee

Saloranta suurlähettilääksi Latviaan

So­dan­ky­lä­läis­läh­töi­nen An­ne Sa­lo­ran­ta (o.s. To­lo­nen) aloit­taa Suo­men suur­lä­het­ti­lää­nä Lat­vi­as­sa 1. syys­kuu­ta al­ka­en. Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ni­mit­ti Sa­lo­ran­nan suur­lä­het­ti­lääk­si huh­ti­kuun alus­sa. Sa­lo­ran­ta työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä kan­sain­vä­li­sis­tä rek­ry­toin­neis­ta vas­taa­va­na suur­lä­het­ti­lää­nä Ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­sä.