SSS-Radio

SSS-radio

Current track

Title

Artist

Background

15:00 | Haastattelussa Latvian Suomen Suurlähettiläs

Kirjoittanut 5. joulukuu 2022


Tänään kello 15.00 helistelemme Latvian Suomen Suurlähettiläälle Anne Salorannalle, kyselemme miten Itsenäisyypäivän järjestelyt Latviassa sujuvat, ja onko Suomi siellä mediassa näkyvissä, mukavaa. 93,7 Mhz sss-radio.ee

Saloranta suurlähettilääksi Latviaan

So­dan­ky­lä­läis­läh­töi­nen An­ne Sa­lo­ran­ta (o.s. To­lo­nen) aloit­taa Suo­men suur­lä­het­ti­lää­nä Lat­vi­as­sa 1. syys­kuu­ta al­ka­en. Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ni­mit­ti Sa­lo­ran­nan suur­lä­het­ti­lääk­si huh­ti­kuun alus­sa. Sa­lo­ran­ta työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä kan­sain­vä­li­sis­tä rek­ry­toin­neis­ta vas­taa­va­na suur­lä­het­ti­lää­nä Ul­ko­mi­nis­te­ri­ös­sä.