Current track

Title

Artist

Background

Tänään kello 13.00 on langan päässä tutkijatohtori Johanna Peltoniemi, aiheena kirjeäänestys…(17-09-2020)

Kirjoittanut 17. syyskuu 2020

Tänään kello 13.00 on langan päässä tutkijatohtori Johanna Peltoniemi, aiheena kirjeäänestys…(17-09-2020).

Politiikan ilmastonmuutos, Eduskuntavaalitutkimus 2019 kirja julkistetaan to 17.9.2020 klo 10.

Paikka: Helsinki

Naiset ja työikäiset löysivät kirjeäänestyksen

Ulkosuomalaisten kirjeäänestys tavoitti uusia äänestäjiä

Ulkosuomalaiset saivat äänestää ensimmäistä kertaa kirjeitse kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Yli 30000:sta vaaleissa äänestäneestä ulkosuomalaisesta joka seitsemäs (14,1 %) eli 4500 äänesti asuinmaassaan postin välityksellä.

17. syyskuuta 2020 julkaistavassa eduskuntavaalitutkimuksessa ilmenee, että erityisesti naiset ja työikäiset hyödynsivät uutta äänestysmenetelmää.

Kirjeitse äänestäminen oli mahdollista tilaamalla äänestysaineisto Suomesta ulkomailla olevaan osoitteeseensa. Aineiston tilasi vajaat 12000 ulkosuomalaista, joista lopulta kaksi viidestä (n. 40 %) antoi äänensä postin kuljetettavaksi.

Vaalitutkimuskirjassa esiteltävien tulosten perusteella vilkkaimmin uutta menetelmää käyttäneet asuivat etäällä vaalihuoneistosta, joita olivat mm. Suomen ulkomaanedustustot.

Kaiken kaikkiaan äänioikeutettuja ulkosuomalaisia kevään 2019 vaaleissa oli yli 250000. Heidän äänestysaktiivisuutensa oli 12,6 %, mikä oli neljänneksen suurempi kuin edellisissä, vuoden 2015 eduskuntavaaleissa (10,1 %). Tutkimusvastausten perusteella ulkosuomalaisten kauan odottama kirjeäänestys otettiin myönteisesti vastaan. Tämä ilmenee myös siinä, että ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa nousi kaikkien aikojen korkeimmaksi.

Muualla Euroopassa asuvat ulkosuomalaiset äänestivät noin kaksi kertaa todennäköisemmin kirjeitse kuin Pohjoismaissa asuvat.

Kirjeäänestys innosti nimenomaan kaukana äänestyspaikoista asuvia ulkosuomalaisia. Toinen tärkeä havainto on, että suuri osa kirjeitse äänestäneistä ei ollut äänestänyt edellisissä eduskuntavaaleissa.