Current track

Title

Artist

Background

Suomi-Seura ry:n uutiskirje 9/2019

Kirjoittanut 9. syyskuun 2019

Suomi-koulujen toiminta-avustushaku 2019 – 2020

Toiminta-avustusta voi saada Suomi-koulun opettajien palkkakuluihin, tilojen vuokrakuluihin sekä oppimateriaalikuluihin lukuvuodelle 2019 – 2020. Hakuaika päättyy 15.10.2019.

Lue lisää

Paluumuuttoneuvontaa

Suunnitteletko paluumuuttoa Suomeen? Suomi-Seuran neuvontapalvelusta ja seniorineuvonnasta saat henkilökohtaista paluumuuttoneuvontaa jo ennen muuttoa. Yhteystiedot: info@suomi-seura.fi, puh. +35896841210.

Suomi-Seuran  paluumuuttajan oppaat ja muistilistat ovat hyvä apu oman paluumuuttosuunnitelman tekemiseen:

Takaisin Suomeen –opas maailmalta Suomeen palaaville on suunnattu työikäisille paluumuuttoa suunnitteleville. Saatavana Suomi-Seuran verkkokaupasta pdf-tiedostona ja paperiversiona. Hinta Suomi-Seuran jäsenille 12 €.

Senioripaluumuuttajan opas on suunnattu eläkeikäisenä Suomeen palaaville. Opas on maksuton ja voit tallentaa pdf-tiedoston laitteellesi.

Siivet vievät, juuret Suomessa – välittääkö Suomi?

Aika: 7.10.2019 klo 13-14

Paikka:  Eduskunnan Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti (Arkadiankatu 3)

 ”Mikä on ulkosuomalaisten rooli koulutuksen, innovaatioiden ja kansalaisosallistamisen Suomessa – ja onko Suomi tähän valmis?”, kysyy Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja, ulkosuomalaisparlamentin (USP) puhemies Markus Aaltonen eduskuntaryhmiltä avoimessa tilaisuudessa, jonka järjestää kansanedustaja Sari Sarkomaa yhdessä Suomi-Seura ry:n kanssa. Läsnä ovat myös ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehet maailmalta. Tilaisuudessa julkistetaan Turun yliopiston tohtorikoulutettava Outi Arvolan Suomi-Seuralle tekemä ulkosuomalaisnuoria koskeva selvitys ”Siivet vievät, juuret Suomessa”. Mitä nuoret toivovat Suomelta? Millaisena Suomi näyttäytyy heidän vastauksissaan?
Tilaisuus on yleisölle avoin. Tervetuloa!

Tilaisuus on osa ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokousta 7.-8.10.2019. Sen agendalla on Ylen ohjelmiston monipuolisuus ja näkyvyys maailmalla sekä tutustuminen Väestörekisterikeskuksen johdon kanssa kansallisen sähköisen tunnistautumisen tarpeisiin ja nykytilaan.

Lue lisää

Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto 11.–12.6.2020

Tiesitkö, että ulkosuomalainen yhteisönne pääsee mukaan ulkosuomalaisparlamentin toimintaan ja seuraavaan istuntoon 11.-12.6.2020 Finlandia-talossa Helsingissä vain vahvistamalla USP:n säännöt? Tämä antaa oikeuden lähettää istuntoon edustajanne, tarkkailijoita ja jättää aloitteita istunnon käsiteltäväksi. Edunvalvontatyömme tukee kuitenkin kaikkia 300 000 ulkokansalaista ja maailman noin 2 miljoonaa ulkosuomalaista. Kannattaa siis ratifioida USP:n säännöt 11.3.2020 mennessä, joka on myös Yhteisön istuntoon ilmoittautumisen ja aloitteiden sihteeristölle jätön takaraja.

Istuntokutsut jo toiminnassa mukana oleville USP-yhteisöille lähetetään joulukuun 2019 alussa ensisijaisesti sähköisesti. Pyydämme tarkistamaan, että oikea sähköpostiosoitteenne on sihteeristön tiedossa.

Istunnon aikajana, neuvot aloitteen tekoon ja parlamentin toimintaan mukaan tuloon: USP:n kotisivulla www.usp.fi ja parlamenttisihteeri +358 (0)9 6841 210 jainfo@usp.fi

Utlandsfinländarparlamentets 10. session 11.-12. juni 2020

Visste du, att ert utlandsfinländsk samfund kan komma med i utlandsfinländarparlamentets arbete och till nästa session den 11.-12. juni 2020 i Finlandiahuset i Helsingfors, helt enkelt genom att ratificera UFPs stadgar? Denna ger rätten att skicka ert representant samt observatörer och att lämna in motioner till sessionens behandling. Emellertid vårt intressebevakningsarbete stöder alla de 300 000 i utlandet bosatta medborgare och de cirka 2 miljoner utlandsfinländare. Alltså det lönar sig att ratificera UFPs stadgar före 11.3.2020, som är också den sista dagen för Samfundets sessionsanmälning och motionernas sista inlämningsdag till sekretariatet.

Sessionsinbjudan till samtliga redan anmälda UFP samfund sänds i första hand per e-post i början av december 2019. Vi ber att kolla att ert rätt e-post adress är känd till sekretariatet.

Sessionens tidslinje, råd över motionen och hur man anslutar sig till parlamentets arbete: UFPs webbplats www.usp.fi och parlamentssekreterare +358 (0)9 6841 210 ja info@usp.fi

Finnish Expatriate Parliament 10. session, June 11-12, 2020

Did you know that your expatriate Finnish organization can join Finnish Expatriate Parliament activities and the next Session in June 11-12, 2020 at Finlandia Hall, Helsinki, simply by ratifying FEP By-laws? This gives the right to send your representant and observers and to submit Motions to the Session. Nonetheless our advocacy work supports all the 300 000 Finnish citizens abroad and the ca. 2 million Finns abroad. Hence, it is worthwhile to ratify FEP By-laws by 11.3.2020 which is also the last day for Organisation’s session registration and for submitting Motions.

Session invitations to registered FEP organisations are sent primarily by e-mail at the beginning of December 2019. We ask to check that your correct e-mail address is known to the Secretariat.

Session timeline, advice on Motions and joining the parliament’s activities: FEP website www.usp.fi and parliament secretary +358 (0)9 6841 210 ja info@usp.fi

MAINOS

KansanvalistusseuranEtäkoulu Kulkuri on lapsen oma koulu maailmalla

Kulkurissa ulkomailla asuva lapsi oppii suomen kieltä ja suomeksi – tarvittaessa kaikkia peruskoulun aineita.

Nu också på svenska i Nomandskolan.

 

MAINOS

Muuttamassa ulkomaille tai ulkomailta Suomeen?

Helpota muuttostressiäsi ja ota Niemi hoitamaan muuttosi! Saat juuri sinulle räätälöidyn laadukkaan palvelun ja ammattilaisen neuvot niin kotisi kuin yrityksesi muuttoon.

Lue lisää

MAINOS

Tervetuloa korkeatasoiseen hoitoon Kuopioon!

Tiesitkö, että suomalaiseen erikoissairaanhoitoon on helppo tulla myös Suomen ulkopuolelta? Olet tervetullut Kuopion yliopistollisen sairaalan FinnHealth-palveluun saamaan luotettavaa ja korkeatasoista hoitoa sekä yksilöllistä palvelua. Vuodesta 2014 alkaen julkisen terveydenhuollon palveluja voivat käyttää myös ne henkilöt, joiden sairaanhoitokustannuksista vastaa joku toinen EU-valtio. Lue lisää: stm.fi/potilasdirektiivi.
Meille voit tulla myös itsemaksavana asiakkaana tai vakuutusyhtiösi maksusitoumuksella.
Helena Länsimies, FinnHealth Manager, PhD, Health Sciences
Puh. + 358 44 717 9858, finnhealth@kuh.fi

Lue lisää