Current track

Title

Artist

Background

Suomi-Seura ry:n uutiskirje 2/2020

Kirjoittanut 7. helmikuu 2020

Kuka on Vuoden ulkosuomalainen 2020?

Suomi-Seura ry valitsee vuosittain Vuoden ulkosuomalaisen. Vuoden ulkosuomalainen 2020 julkistamistilaisuus pidetään tiistaina 3.3. klo 14 – 15 Helsingissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa (Hallituskatu 1). Tule mukaan juhlistamaan valintaamme! Lue lisää ja ilmoittaudu

Vem år Årets utlandsfinländare 2020?

Finland-Samfundet väljer årligen Årets utlandsfinländare. Årets utlansdsfinländare 2020 publiceras tisdagen den 3 mars kl. 14 – 15 på Finska Litteratursällskapet (Regeringsgatan 1), Helsingfors. Läs mer och välkommen med!

Who is the Finnsih Expatriate of the Year 2020?

Finland Society annually selects the Finnish Expatriate of the Year. Come and find out who is selected to the Finnish Expatriate of the Year 2020 at the prize ceremony on Tuesday 3 March, 2020 at 2pm – 3pm at the Finnish Literature Society hall (Hallituskatu 1, Helsinki). Welcome to celebrate the Finnish Expatriate of the Year 2020 with us! Read more

” src=”blob:https://sss-radio.ee/c77b1147-72d8-4be6-b190-3afc920312fa” alt=”53b8bae80f84457bf3c84cb6042e6c6d-566.jpg” class=”on600-widthfull Apple-web-attachment Singleton” border=”0″ align=”right” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ style=”border: 0px; display: block; line-height: 12px; outline: none; text-decoration: none; opacity: 1;”>

Ulkosuomalaisparlamentin istunto 11.-12.6.2020

Tervetuloa mukaan USP:n 10. istuntoon Finlandia-taloon Helsinkiin! Mitkä aiheet ovat ajankohtaisia suomalaisille maailmalla? USP:n toiminnassa mukana olevat yhteisöt voivat jättää aloitteita 11.3.2020 saakka. USP-yhteisön viimeinen istuntoon ilmoittautumispäivä on niin ikään 11.3.2020. Jos yhteisösi ei vielä ole mukana ulkosuomalaisparlamentissa, hyväksymällä USP:n säännöt 11.3.2020 mennessä yhteisösi voi osallistua kesän istuntoon. Uudella kotisivulla usp.fi on lisätietoa istunnosta sekä tarvittavat lomakkeet aloitteen tekoon, yhteisöjen ja edustajien/tarkkailijoiden ilmoittautumiseen. Alle 30-vuotiaat istuntoon osallistuvat voivat anoa matka-apurahaa 28.2. mennessä. Lisätietoa:info@usp.fi

Lue lisää
” src=”blob:https://sss-radio.ee/3557c8a0-48fd-492d-85b2-79b6580eeb83″ alt=”7f30bf4d269b9fb38a3f5f23b76a3dec-567.jpg” border=”0″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ class=”Apple-web-attachment Singleton” style=”border: 0px; display: block; line-height: 10px; outline: none; text-decoration: none; opacity: 1;”>

 

Utlandsfinländarparlamentets session 11 – 12.6.2020

Välkomna med till UFPs 10. session i Finlandia-huset, Helsingfors! Vilka ärenden är aktuella för finländare i världen? Motioner till sessionen ska lämnas in senast 11.3.2020. UFP-samfundets sista anmälningsdag till sessionen är även 11.3.2020. Även nya samfund som anslutar sig till UFP senast denna dag kan delta i sessionen. På den nya hemsidan usp.fi finns mer information om sessionen och blanketter för motioner samt samfundets och representantens/observatörens anmälan. Reseunderstöd till unga sessionsdeltagare kan ansökas senast 28.2. Vidare upplysningar: info@usp.fi

Läs mera
” src=”blob:https://sss-radio.ee/d389a6f8-6379-470f-b7fd-a4d5c10b7358″ alt=”7bcb617e758e693c515d2ba98285359b-568.jpg” class=”on600-widthfull Apple-web-attachment Singleton” border=”0″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ style=”border: 0px; display: block; line-height: 12px; outline: none; text-decoration: none; opacity: 1;”>

Finnish Expatriate Parliament Session 11.-12.6.2020

Welcome to the 10. FEP Session at Finlandia Hall, in Helsinki! Which themes move the Finns abroad right now? Motions to the Session can be submitted until 11.3.2020. Date 11.3.2020 is also last registration day for your FEP society. Until that date even new societies can join the FEP and so make it to the Session. On the new home page usp.fiacvice and forms are found for motions, organisational and personal registrations. Travel support for the young to the session (apply by 28.2.) More information: info@usp.fi

Read more
” src=”blob:https://sss-radio.ee/ebb801e3-fda0-44a8-a8e5-339236f1be71″ alt=”77102c216bd3d4a74abdd743fbc164e8-569.jpg” class=”on600-widthfull Apple-web-attachment Singleton” border=”0″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ style=”border: 0px; display: block; line-height: 12px; outline: none; text-decoration: none; opacity: 1;”>

Vuoden 2020 avustustukset
ulkosuomalaisyhteisöille ja -medialle

Suomi-Seura jakaa avustuksia ulkosuomalaisyhteisöille ja -medialle  vuosittain.
Avustukset maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta. Viimeinen hakemuksen jättöpäivä on 28.2.2020.

Selvitykset vuonna 2019 jaettuihin avustuksiin on toimitettava Suomi-Seuraan 28.2.2020 mennessä.

Lue lisää yhteisöavustuksista

Lue lisää media-avustuksista

” src=”blob:https://sss-radio.ee/b4e1aacc-b221-4a09-98dd-18ddf1088196″ alt=”5fadf37ab1fa705f9550dd7da072b2ff-570.png” class=”on600-widthfull Apple-web-attachment Singleton” usemap=”#imagemap-6″ border=”0″ align=”left” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ style=”border: 0px; display: block; line-height: 12px; outline: none; text-decoration: none; opacity: 1;”>

Muumimagneetti lahjaksi jokaisesta uudesta jäsenestä

Osta Suomi-Seuran jäsenyys itsellesi tai ystävällesi, saat lahjaksi muumiaiheisen magneetin jokaisesta uudesta jäsenestä.

Lähetä maksajan ja uuden jäsenen yhteystiedot: info@suomi-seura.fi

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 35 € varsinainen jäsen, 17 € perheenjäsen, 20 € alle 30-vuotias opiskelijajäsen. Jäsenkampanja on voimassa 31.3.2020 saakka.

Lue lisää
” src=”blob:https://sss-radio.ee/3de2f8ab-853e-4326-882c-c4465c2c4b8e” alt=”8e60ac581b6d444811a28a00e14712dd-571.png” class=”on600-widthfull Apple-web-attachment Singleton” usemap=”#imagemap-7″ border=”0″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ style=”border: 0px; display: block; line-height: 16px; outline: none; text-decoration: none; font-size: 12px; opacity: 1;”>

Koti toisaalla -blogi

Koti toisaalla -blogissa julkaistaan luotettavaa tietoa ja konkreettisia neuvoja sekä tuodaan esiin erilaisia näkökulmia ulkomailla asumiseen liittyen. Blogin taustalla on Kansanvalistusseuran ja Suomi-Seuran yhteisprojekti Perhe maailmalla (2019-2021), jota rahoittaa STEA. Projektin tavoitteena on tukea ulkomailla asuvien suomalaisten perheiden hyvinvointia.

www.perhemaailmalla.fi
Facebook: www.facebook.com/perhemaailmalla/

Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyvät Digi- ja väestötietovirastoksi vuoden 2020 alussa

Väestörekisterin ylläpito ja maistraattien tehtävät ovat siirtyneet uudelle Digi- ja väestötietovirastolle vuoden alusta. Ulkomailla asuvat voivat ilmoittaa muuttuneista henkilö- ja osoitetiedoista joko lähimpään Suomen lähetystöön nykyisessä asuinmaassa tai käyttämällä Digi- ja väestötietoviraston sähköistä lomaketta, joka löytyy verkkosivulta dvv.fi/muutto-ulkomailla. Sivulta löytyy myös linkki DVV:n turvapostiin, jonka avulla voit lähettää sähköpostia niin että lähetetyt tiedot liikkuvat salatusti. Turvapostissa vastaanottajaksi valitaaninternational@dvv.fi

Ulkomailla vakituisesti asuvan Suomen kansalaisen henkilö- ja osoitetiedot säilyvät ajantasaisina Suomen väestötietojärjestelmässä vain, jos henkilö on itse huolehtinut muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta Suomeen. Myös passihakemuksen vireillepanon edellytys on, että hakijalla on suomalainen henkilötunnus ja että väestötietojärjestelmässä olevat tiedot ovat ajan tasalla. Väestötietojärjestelmässä olevat omat tiedot voi tarkastaa Omien tietojen tarkastus -palvelusta.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Digital and Population Data Services Agency

Uuden viisumisäännöstön soveltaminen alkaa 2.2.2020

Suomi alkaa soveltamaan EU:n uutta viisumisäännöstöä 2.2.2020 alkaen yhdessä muiden Schengen -maiden kanssa, jolloin käyttöön tulee yhdenmukaiset säännöt toistuvaisviisumin myöntämiseen. Toistuvaisviisumien voimassaoloaika pitenee vaiheittain yhdestä vuodesta viiteen vuoteen. Aikuisten viisumimaksu nousee 80 euroon, mutta viisumihelpotussopimuksissa sovittuihin alennettuihin käsittelymaksuihin ei tule muutosta. Suomella on viisumihelpotussopimus esimerkiksi Venäjän kanssa. Lue lisää

Den nya viseringskodexen tillämpas från och med den 2 februari 2020 Läs mera

Updated Visa Code to apply from 2 February 2020 Read more

Britannia erosi EU:sta 1.2.2020

Britannian ero EU:sta ei heti vaikuta ihmisten arkeen, sillä valtaosa EU:n lainsäädännöstä on voimassa Isossa-Britanniassa vuoden 2020 loppuun asti kestävänä siirtymäaikana.

Lähes kaikkien Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee hakea uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmän kautta, jos he haluavat jatkaa asumistaan Britanniassa 31.12.2020 jälkeen.

Lisätietoja Brexitistä Lontoon Suomen suurlähetystön sivuilta.