Current track

Title

Artist

Background

Suomi-Seura ry:n uutiskirje 11/2019

Kirjoittanut 12. marraskuun 2019

Tasavallan presidentin tervehdys ulkosuomalaisille

Video on julkaisuvapaa heti. Videon voi jakaa/ladata ulkosuomalaisten omiin Facebook-ryhmiin tai upottaa verkkosivuille. Lue lisää

Hälsning av republikens president till utlandsfinländare

Läs mera

Independence Day greeting from the President of the Republic of Finland to Finnish expatriates and Finns abroad

Read more

Youtube-linkki

Dropbox-latauslinkki

 

 

Ulkosuomalaisparlamentin istunto 11. – 12.6.2020, Finlandia-talo, Helsinki

Tiesitkö, että ulkosuomalaisparlamentin (USP) toiminnassa mukana oleva ulkosuomalainen yhteisönne voi jo nyt jättää aloitteita USP:n ensi kesän istuntoon? Kaksoiskansalaisuus ja kirjeäänestys on saatu – mitä ulkosuomalaisille tärkeitä asioita edistetään seuraavaksi?

Ohjeet ja lomake aloitteen tekoon 

Istuntokutsut postitetaan USP:n toimintaa seuraaville yhteisöille 11.12.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti.

Istunnon aikajana, lisätietoa istunnosta ja neuvot parlamentin toimintaan mukaan tuloon: www.usp.fi, info@usp.fi, parlamenttisihteeri Sini Castrén +358 (0)9 6841 210,

Alle 30-vuotiaat istuntoon osallistujat voivat hakea Suomi-Seuralta nuoren matka-avustusta. Hakemuksen määräaika on 28.2.2020. Lisätietoja: suomi-seura.fi/ulkosuomalaisparlamentin-istunto-2020/

The Finnish Expatriate Parliament session on June 11-12, 2020 at Finlandia Hall, Helsinki

Did you know that your Finnish organization abroad which follows the Finnish Expatriate Parliament (FEP) activities, can already now submit initiativesfor resolutions to next summer’s Session? Double nationality and postal voting right have been achieved – what other matters important for Finns abroad will next be advanced?

Instructions and form to submit initiatives

Invitations to all Finnish organisations abroad following FEP activities will be posted by 11.12.2019 primarily by e-mail.

Session timeline, advice on motions and joining the parliament’s activities: www.usp.fi, info@usp.fi, parliament secretary Sini Castrén +358 (0)9 6841 210.

Session participants who are under 30 years of age can apply for Finland Society youth travel compensation for young session participants. Application deadline is 28.2.2020. Read more: suomi-seura.fi/the-finnish-expatriate-parliament-session-2020/

Utlandsfinländarparlamentets session 11-12 juni, 2020 i Finlandia-huset, Helsingfors

Visste du, att alla utlandsfinländska samfund som har ratificerat utlandsfinländarparlamentets (UFP) stadgar kan redan nu lämna in motioner till nästa sommarens session? Dubbelt medborgarskap och brevrösningsrätt har redan uppnåtts – vilka blir utlandsfinländarnas viktigaste frågor på nästa session?

Anvisningar och motionsformulär

Sessionsinbjudningar sänds ut till de samfund som är med i UFP:s verksamhet senast 11.12.2019 i första hand per e-post.

Tilläggsinformation om sessionens tidtabell, motioner och hur man kommer med i  parlamentets arbete: www.usp.fi, info@usp.fi, parlamentssekreteraren Sini Castrén +358 (0)9 6841 210, info@usp.fi

Under 30-åriga sessionsdeltagare kan ansöka om  Finland-Samfundets reseunderstöd till unga.  Sista ansökningsdagen är 28.2.2020. Läs mera: suomi-seura.fi/utlandsfinlandarparlamentets-session-2020/

Avustushaku ulkosuomalaisyhteisöjen vuoden 2020 kulttuuri- ja harrastustoimintaan

Suomi-Seura jakaa avustuksia ulkosuomalaisyhteisöille ensisijaisesti kulttuuri- ja harrastustoimintaan. Avustukset maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta. Viimeinen hakemuksen jättöpäivä on 28.2.2020.

Lue lisää

Avustushaku ulkosuomalaismedialle ja -yhteisöille tiedotukseen vuodelle 2020

Suomi-Seura jakaa avustuksia ulkosuomalaismedialle sekä ulkosuomalaisyhteisöille tiedotukseen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta. Viimeinen hakemuksen jättöpäivä on 28.2.2020.

Lue lisää

Understöd till utlandsfinländska organisationer kultur- och hobbyverksamhet

Finland-Samfundet delar ut understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar till utlandsfinländska organisationer. Understöd beviljas i första hand utlandsfinländsk kultur- och hobbyverksamhet.
Ansökningsfristen är den sista februari 2020.

Läs mera

Understöd till utlandsfinländska medier och information hos utlandsfinländska aktörer

Finland-Samfundet delar årligen ut understöd till utlandsfinländska medier och information hos utlandsfinländska aktörer.  Understödet betalas ur medel beviljade av undervisnings- och kulturministeriet. Ansökningsfristen är den sista februari 2020.

Läs mera

Grants to Finnish expatriate communities for cultural and hobby activities

The Finland Society distributes grants issued by the Finnish Ministry of Education and Culture to Finnish expatriate communities. The grants are issued primarily to Finnish expatriate communities for cultural and hobby activities. The deadline for applications is the end of February 2020.

Read more

Grants to Finnish expatriate media and to expatriate communities for communications work

The Finland Society gives out grants to Finnish expatriate media and to expatriate communities for communications work once a year. The deadline for applications is the end of February 2020.

Read more

MAINOS

Xamk – tunne huominen

Opiskele Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa. AMK- tai YAMK-tutkinnoissa on valinnanvaraa – hakukohteita on noin 100. Osa koulutuksista on englanninkielisiä ja osan voit opiskella kokonaan verkossa.  Englanninkieliseen koulutukseen voit hakea 8.-22.1.2020 ja suomenkieliseen 18.3.-1.3.2020.

Suomen suurimman avoimen AMK:n tarjonnassa on satoja opintojaksoja kaikilta Xamkin koulutusaloilta! 50 % opintotarjonnastamme on verkko-opintoja. Opi uutta tai vahvista osaamistasi! Avoimen AMK:n tarjonnan löydät Xamkin verkkosivuilta koulutuskalenterista: www.xamk.fi/koulutuskalenteri/

MAINOS

Suomesta maailmalle? Maailmalta Suomeen?

Niemi hoitaa laadukkaasti niin kotien kuin yritystenkin ja niiden henkilöstön ulkomaanmuutot. Yhdessä laajan kumppaniverkostomme kanssa palvelemme sinua ammattitaidolla ympäri maailman. www.niemi.fi/ulkomaanmuutot

 

MAINOS

Suomen kielen kurssit löytyvät nyt entistä helpommin  – Finnish language courses now even easier to find

Finnishcourses.fi-sivusto kokoaa yhteen eritasoiset suomen kielen kurssit Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla sekä verkossa. Kurssit ovat kaikille avoimia.

Finnishcourses.fi provides information about Finnish language courses organized by several training providers in the Helsinki, Tampere and Turku regions and online. The courses are open to everyone

finnishcourses.fi

ILMOITUS

Ole ajoissa, kun haet eläkettä ulkomailta

Eläketurvakeskus välittää Suomessa asuvien eläkehakemukset EU- ja ETA-maihin sekä maihin, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus. Lisätietoa ulkomaan eläkkeen hakemisesta ja maakohtaista tietoa eläkeasiaasi saat osoitteesta:

Työeläke.fi