Current track

Title

Artist

Background

Poikkeustilan on pysyttävä poikkeuksena

Kirjoittanut 20. maaliskuun 2020

Koronavirus-kriisi on asettanut laajan julkisen sektorimme ennen näkemättömään tulikokeeseen.

Eduskunta, viranomaiset, sairaanhoitohenkilökunta, ja muut kriisin polttopisteessä toimivat joutuvat kantamaan suurimman työtaakan. Samalla meidän muiden velvollisuus on tarjota tukemme niin julkishallinnolle kuin toisillemmekin epidemian selättämiseksi. Jokaiselta meistä, koko suomalaiselta yhteiskunnalta, odotetaan nyt vertaansa vailla olevaa ponnistusta, jonka pituudesta meillä on vain hataria arvauksia.

Suomalaiset odottavat julkiselta sektorilta tehokasta ja nopeaa toimintaa kriisin ratkaisemiseksi, siksi valmiuslakia ollaan ottamassa käyttöön. Valmiuslain 3 §:n mukaan ”väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka” antaa valtioneuvostolle yhdessä presidentin kanssa mahdollisuuden oikeusvaltioperiaatteen väliaikaiseen ohittamiseen.

Laajat valtaoikeuden velvoittavat hallintokoneistomme myös erityiseen vastuullisuuteen. Siksi kansalaisyhteiskunnan on oltava valppaana, jotta vallanpitäjä ei käytä poikkeuksellista valtaansa muuhuin kuin täysin välttämättömään, ja että kriisin ratkettua oikeutemme palautetaan täysimääräisinä. Poikkeustilanteen vaatimista poikkeuksellisista keinoista ei saa tulla uutta normaalia.

Poikkeustilan vallitessa maan hallituksen ja viranomaisten toimintaa ei tule häiritä tarpeettomalla kritiikillä ja kriisivalmiuden haittaamista tarpeettomalla politikoinnilla on vältettävä. Samaan aikaan kansalaisyhteiskunnan oikeus ja velvollisuus on valvoa kriisiaikanakin esivallan toimintaa. Vapaan median ja kansalaisaktiivien antamalla perustellulla kritiikillä varmistetaan, että poikkeusellisen laajoja valtaoikeuksia käytetään tarkoituksenmukaisesti ja oikein.

Monesti yhteiskunnalliset kriisit johtavat viranomaisten toimivaltuuksien laajentamiseen ja yksilönvapauksien kaventumiseen. Kriisiajat ja niiden mahdollistamat poikkeuslait ovat historiassa tarjonneet vallanpitäjille keinoja keskittää valtaa kansalta itselleen.

Ei vaikuta todennäköiseltä, että Suomessa valmiuslakia lähtökohtaisesti käytettäisiin väärin. Mutta kansalaisoikeuksien ja yksilönvapauksien varjelemisen suhteen ei koskaan voi olla liian varovainen.

Koronavirus-kriisi tulee koettelemaan yhteiskuntaamme rajusti. Muutoksen ei tule kuitenkaan olla tekosyy sulkeutumiselle tai kansalaisoikeuksien rajoittamiselle. Päinvastoin. Nyt on aika korostaa yksilönvapautta ja erityisesti kansalaisten vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Näin annamme julkiselle vallalle paremmat mahdollisuudet toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä suomalaisten turvallisuuden takaajana.

Ajatuspaja Libera tukee Suomea ja suomalaisia myös kriisien ja jälleenrakennuksen aikana. Toimikaa turvallisesti ja olkaa yhteydessä.

Lasse ja Tere
Ajatuspaja Libera