Current track

Title

Artist

Background

Näyttämöllä ja kankaalla – näyttely Adamson-Ericin museossa

Kirjoittanut 2. huhtikuun 2019

Torstaina 4.4. Adamson-Ericin museossa avataan näyttely Näyttämöllä ja kankaalla, joka tuo katsojan ulottuville 1900-luvun alkupuoliskon virolaistaitelijoiden lavastustaidetta rinnan heidän vapaan taiteensa kanssa.

Virolaisen teatterin ammattimaistuminen 1900-luvun alussa asetti uusia vaatimuksia produktioille kokonaisuutena, mm. esitysten stilistiikalle ja visuaaliselle estetiikalle. Vuonna 1913 ilmestyneessä Teatri-raamat-teoksessa nuorvirolaiset kritisoivat virolaisen lavastustaiteen heikkoa, saksalaisen ja venäläisen lavastustaiteen vauhdista pudonnutta primitiivistä tasoa, joka ei tukenut monisyisempien dramaturgisten ideoiden ilmaisemista.

Peet Aren. Lavasteluonnos August Strindbergin näytelmään Aavesonaatti. 1923. Viron taidemuseo

Näyttämöllä ja kankaalla -näyttely esittelee 1900-luvun alkupuolen taiteilijoiden Roman Nymanin, Ado Vabben, Henrik Olvin ja Adamson-Ericin vapaata taidetta rinnan heidän tekemänsä näyttämökuvituksen kanssa. Näyttely pyrkii tutkimaan, millä tavoin modernistiset suuntaukset ilmenivät kummallakin taiteen alueella ja miten taiteilijat ilmaisivat itseään näissä eri rooleissa”, toteaa näyttelyn kuraattori Kerttu Männiste. ”Lavastuksessa taiteilijan luovaa vapautta rajoittavat näytelmä, ohjaus, teatterin tekniset mahdollisuudet ja muutkin tekijät. Näyttelyssä näkee, miten rohkeasti taiteilijat sovelsivat uusia futuristisia ja ekspressionistisia tyylikeinoja paitsi omassa vapaassa taiteessaan, myös näyttämöllä.”

Lavastamisen ammattimaistumisen käännekohtana Virossa pidetään pietarilaisesta Stieglitzin koulusta lavastajaksi valmistuneen Roman Nymanin tuloa Estonia-teatteriin. Teatterin tarve saada tasokkaita visuaalisia tilamaailmoja näyttämölle, taiteilijoiden kiinnostus ja uteliaisuus lavastuksessa nopeasti jalansijaa saaneisiin modernistisiin ja ekspressionistisiin ilmaisukeinoihin sekä halu laajentaa omaa taiteellista ilmaisuaan saivat monet virolaiset taidemaalarit kokeilemaan lavastamista. Nämä kokeilut rajoittuvat useimmiten pariin produktioon, mutta ekspressionistisen taiteilijan Peet Arenin tuotannossa lavastukset muodostavat sinänsä pienen, mutta merkittävän, ilmaisuvoimaisen ja värikkään luvun.

Näyttelyesineistö on peräisin Viron teatteri- ja musiikkimuseon, Viron taidemuseon, Tarton taidemuseon sekä Underin ja Tuglaksen kirjallisuuskeskuksen kokoelmista ja yksityiskokoelmista.

11.4. klo 17 järjestetään näyttelyn kuraattorikierros Kerttu Männisten johdolla. Sen aiheena on virolaisen teatterin ja lavastuksen tila 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä.

Näyttely on esillä 4.8.2019 saakka.