Current track

Title

Artist

Background

Kello 14.00 tulee vieraita… olkaahan kuulolla!

Kirjoittanut 3. syyskuun 2019

Kello 14.00 tulee vieraita..olkaahan kuulolla!

Positiivinen psykologia – hyvän elämän tiede

Positiivinen psykologia keskittyy hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen ja tutkimiseen. Sen tarkoituksena ei ole korvata perinteistä psykologiaa vaan täydentää sitä.

Vaikka vaikeuksien, vastoinkäymisten ja sairauksien tutkiminen ja hoito on erittäin tärkeää, pahoinvoinnin poissaolo ei ole yhtä kuin hyvinvointi. Siksi on tärkeää tutkia hyvinvointia, jotta ihmiset voivat kehittyä ja kukoistaa. Viime vuosina yhä suositummaksi tullut positiivinen psykologia perustuu käsitykseen, jonka mukaan ihmiset haluavat parantaa vahvuuksiaan ja elämän eri osa-alueita sekä elää merkityksellistä ja täyttä elämää.

Ihmisten ja yhteisöjen auttaminen kohti kukoistusta on myös Netta Lehtosen ja Paulina Piipon intohimo. Joulukussa 2015 he perustivat Joyllan, joka on nopeasti noussut Suomen johtavaksi positiivisen psykologian kouluttajaksi.

Joylla vastaa – muiden palveluidensa ohella – muun muassa Suomen laajimman positiivisen psykologian koulutusohjelman (20 op) järjestämisestä yhdessä yliopistollista täydennyskoulutusta tarjoavien kesäyliopistojen kanssa. Positive Psychology Practitioner -koulutus tarjoaa teoreettista taustaa sekä tutkittuja työkaluja ja menetelmiä tiedon soveltamiseksi omassa työssä ja elämässä. Koulutuksen sisältö pohjautuu Martin Seligmanin kehittämään tunnettuun hyvän elämän ja kukoistuksen täydennettyyn kehykseen. Kukoistuksen kehyksen kuusi avainsanaa ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus.

”PPP-koulutuksesta on hyötyä ennen kaikkea ihmissuhdetyön ammattilaisille. Se on erinomainen täydennyskoulutus muun muassa kasvatus-, terveys- ja sosiaalialojen ammattilaisille sekä esimiehille, valmentajille, HR-ammattilaisille, työnohjaajille ja psykologeille. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä”, Paulina Piippo ja Netta Lehtonen kertovat.

”Psykologia on perinteisesti keskittynyt siihen, miten poistamme pahoinvointia ja pääsemme miinuspuolelta nollaan, eli normaalitasolle. Positiivinen psykologia eli ”hyvän elämän tiede” keskittyy siihen, miten voimme päästä nollasta plussan puolelle ja kohti kukoistusta.”

Joyllan perustajat ovat soveltavan positiivisen psykologian maistereita (University of East London, UEL). Netta on myös kauppatieteiden kandi (Hanken) ja Paulina tietojohtamisen diplomi-insinööri (TTY). Netta on toiminut myös avustavana luennoitsijana UEL:ssä. He kouluttavat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

”On upeaa tehdä työtä, joka on meille molemmille suuri intohimo, vastaa arvomaailmojamme ja tuntuu todella merkitykselliseltä. Pääsemme työssämme käyttämään vahvuuksiamme ja haluamme auttaa muitakin tekemään niin. Jokainen työ voi olla merkityksellinen ja jokainen pystyy hyödyntämään vahvuuksiaan voimavaroinaan. Olemme tukena ja apuna tässä prosessissa”, Joyllan perustajat ja pääkouluttajat sanovat.

Ja tässä vielä tietoa tapahtumasta:

Vahvuudet käyttöön -Roadshow: Helsinki, Tampere, Lahti, Turku

Tunnetko sinä omat vahvuutesi?

Millaista meillä olisi yhdessä, jos tunnistaisimme, arvostaisimme ja hyödyntäisimme enemmän sekä omia että toistemme vahvuuksia? Mitä saisimme tuolloin aikaan vanhempina, auttajina, pomoina tai työkavereina? Miten vahvuuksien mielekäs käyttö vaikuttaisi meihin – merkityksen tunteeseemme, itsemyötätuntoomme ja kukoistukseemme?

Vain joka kolmas meistä näyttää tutkimuksen mukaan osaavan nimetä omat vahvuutensa, vaikka kaikilla on omansa! Sekin on tutkittu, että vahvuuksiaan käyttävät ihmiset uskovat muita enemmän omiin kykyihinsä ja ovat kolme kertaa tyytyväisempiä elämäänsä. Samoin tutkimukset ovat osoittaneet vahvuuksia käyttävien kokevan muita huomattavasti enemmän työn imua ja uppoutumisen tunnetta. Valitettavasti huomio menee työpaikoilla edelleen kuitenkin pääosin siihen, mikä ei toimi.

Tervetuloa kuulemaan aiheesta 10. – 13. kesäkuuta! Pidämme maksuttomat luennot Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Turussa. Noin tunnin mittaisten luentojen jälkeen esittelemme halukkaille koulutustarjontaamme. Tilaisuudet ovat siis ilmaisia ja kaikille avoimia! Ne on tarkoitettu kaikille hyvästä elämästä kiinnostuneille.

Joyllan Vahvuudet käyttöön -Roadshow järjestetään seuraavasti:

Maanantaina 10.6. Helsingissä kello 18 – 19.30, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6.

Tiistaina 11.6. Tampereella kello 17 – 18.30, pääkirjasto Metso, Lehmus-sali, Pirkankatu 2.

Keskiviikkona 12.6. Lahdessa kello 17 – 18.30, Lahden aikuiskoulutuskeskuksen auditorio, Kirkkokatu 16.

Torstaina 13.6. Turussa kello 18 – 19.30, Turun AMK, luentosali Beta, Joukahaisenkatu 3 – 5.

Järjestämme tilaisuudet yhteistyössä Helsingin seudun, Tampereen ja Päijät-Hämeen kesäyliopistojen kanssa.

Lähestymme vahvuuksia käytännönläheisesti positiivisen psykologian tieteen näkökulmasta. Kukoistus muodostuu tällöin kuudesta osa-alueesta, jotka ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Luennot keskittyvät ennen kaikkea uppoutumiseen sisältyviin luonteenvahvuuksiin. Toki kaikki osa-alueet ovat kytköksissä toisiinsa.

Tilaisuudet vetävät soveltavan positiivisen psykologian maisterit ja asiantuntijat Netta Lehtonen ja Paulina Piippo. He ovat kehittäneet ja tuoneet Suomeen tällä hetkellä laajimman Suomessa tarjolla olevan positiivisen psykologian koulutusohjelman. Lehtosen ja Piipon perustama Joylla tarjoaa koulutusta yhdessä kesäyliopistojen kanssa.

Lisätietoja saat osoitteesta www.joylla.com