Current track

Title

Artist

Background

Glad Svenska Dagen 6.11. Hyvää ruotsalaisuuden päivää!

Kirjoittanut 6. marraskuun 2018

Suomessa asuu kaikkiaan 290 000 suomenruotsalaista, hieman yli 5 % koko väestöstä. 2000-luvulla noin 26 000 suomenruotsalaista on muuttanut Suomesta ulkomaille. Heistä 6 % eli noin 17 000 on muuttanut Ruotsiin.

Under 2000-talet har nästan 26 000 svenskspråkiga flyttat utomlands och av dem 17 000 till Sverige. Endast ungefär hälften av dem som flyttar till Sverige flyttar tillbaka, visar utredningen ”Hjärnflykt eller inte? En analys av den svenskspråkiga flyttningen mellan Finland och Sverige 2000-2015” av Kaisa Kepsu (Magma, 2016).